news banner

सुचना तथा समाचार

अन्तरक्रिया कार्यक्रम

राष्ट्रिय महिला आयोगले CEDAW समितिको छैंठौ प्रतिवेदनको निस्कर्ष सुझावको कार्यान्वयनमा न्यायिक क्षेत्रको निकायहरु बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम फाल्गुन ६ गते संचालन गर्यो।