Email

Mail Us : nwc.gov@gmail.com

Member Detail

SHSDC NEPAL

Anil Kumar Thakur
(Secretary)
anilkthakur123@gmail.com

SHSDC NEPAL

Yemendra Upadhyay
(Under Secretary)
yupadhyay@nwc.gov.np

SHSDC NEPAL

Sita Sharma Adhikari
(Under Secretary (Legal))

SHSDC NEPAL

Dhrubaraj Chhetri
(Information Officer)
program@nwc.gov.np

SHSDC NEPAL

Madhu Aryal
(Section Officer)
admin@nwc.gov.np

SHSDC NEPAL

Nirmala Gurung
(Legal Officer)
legal@nwc.gov.np

SHSDC NEPAL

Bharat Kumar Dhamala
(Section Officer)

SHSDC NEPAL

Toplal Bhusal
(Na.su.)
nmg70.gov@gmail.com

SHSDC NEPAL

Ganga Ram bharati
(Na.su.)

SHSDC NEPAL

Prem Prasad Khanal
(Na.su.)

SHSDC NEPAL

Mohan Jung Dangar
(Na.su.)

SHSDC NEPAL

Amar Giri
(Accountant)

SHSDC NEPAL

Laxmi Devi Shrestha
(Na.su.)

SHSDC NEPAL

Basanta Baral
(Na.su.)

SHSDC NEPAL

Achyut Prasad Dhungana
(Na.su.)

SHSDC NEPAL

Uma Sigdel
(Computer Operator)